Canal Hayat

Missionsprojekt

- Tyrkiet

Tyrkiet har 75 millioner indbyggere, og over 99 % er muslimer. Landet står ved en skillevej, hvor de politiske ledere ønsker at gøre landet mere muslimsk, mens en stor del af befolkningen – især de yngre – ikke tror på denne løsning. For mange af disse mennesker er Kanal Hayat den eneste mulighed for at høre budskabet om Jesus Kristus præsenteret på en levende måde – af tyrkere.

Kanal Hayat så dagens lys den 15. marts 2007. Denne kristne, tyrkiske tv-kanal blev etableret af Københavns Kristne Radio/TV (KKR/TV), Tore Pansell har stået for hele opbygningen, og indsamlinger på SommerCamp i Mariager har været en central drivkraft.

Kanal Hayat er den eneste kristne tv-kanal, som sender døgnet rundt på tyrkisk, og hver dag er der mindst 800 personer, som kontakter kanalen med spørgsmål omkring tro og liv. Af dem er mere end 95 % muslimer – og heraf er 80 % mænd. Hver dag bliver muslimer fra forskellige fraktioner frelst, og hver måned bliver mange døbt.

Kanal Hayat ønsker at præsentere et klart evangelisk budskab om, at Jesus Kristus er Herre og Frelser for den muslimske verden, og mange hundrede muslimer er kommet til tro og blevet en del af en lokal kirke.
Mange, mange flere har også sagt ja til Jesus, men har endnu ikke været i stand til, eller vovet, at tilslutte sig en lokal kirke.

Indtil nu er der startet 7 nye kirker og mere end 12 er på vej.
I 2007 fik Kanal Hayat 1.700 henvendelser. I 2012 var det steget til 766.000…
…over syv hundrede og tres tusinde!
Arbejdet voksede med sådan en hast, at det blev besluttet at flytte en større del af tv-produktionen til Tyrkiet. Det var nødvendigt at tilknytte en person, som var godt inde i Kanal Hayats arbejde, og derfor tog tv-stationen i marts 2015 skridtet fuldt ud og sendte en af KKR’s producere, Botond Fodor, med sin hustru Cecilie og deres to børn afsted som missionærer.

Botonds opgave er at føre projektet ud i livet. Han skal bygge et studie og træne kristne tyrkere til at lave tv og på den måde udvide mulighederne for at sende tv til et af verdens største unåede lande samt til de omkringliggende, muslimske lande.

I dag er der mange muligheder, og foruden at være luftbåren kan Kanal Hayat ses på nettet, via hjemmesiden, som app på telefonen, på Facebook og via Twitter.

HER kan du se Kanal HAYAT live:
http://www.lyngsat-stream.com/tvchannels/tr/Kanal-Hayat.html

Økonomisk støtte til Hayat: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”6. Hayat”.