Sozo

Sozo er en forbønstjeneste, hvor vi i trygge og fortrolige rammer beder for ting, som tynger, og som du ikke kan blive fri for i egen kraft. Vi beder for eksempel for helbredelse, sår i sjælen, befrielse fra løgne og tankebygninger, og genoprettelse af dit forhold til Gud vores Far, Jesus og Helligånden.

Læs mere på sozoaalborg.dk