Assist

Missionsprojekt

Dina Verup Kaas - Afrika og Asien

To helt almindelige 21 årige piger fra Randers, fra en helt almindelig frikirke. Og så dog. Dybt i hjertet havde Gud, allerede fra Dina Verup Kaas og veninden Annika var børn, plantet en tanke, som ikke var til at ryste af, og efter studentereksamen besluttede de sig for at rejse til Afrika i nogle måneder – for bare at hjælpe lidt til.

Troens Bevis havde projekter i Kenya, og pigerne sendte forsigtigt en forespørgsel af sted. Før de vidste af det, kom der svar tilbage, at en kontaktperson allerede var i gang med at planlægge deres tur, det blev Kenya, og det er stadig Kenya, som ligger Dinas hjerte nær. Det er tydeligt.

De to veninder rejste af sted og blev taget med ud til et område, som hedder Tharaka, hvor man havde skole og familiehjem De regnede med at skulle være der i 3 dage, men sammen med 2 norske piger blev de der i syv uger, hvoraf de tre var helt uden kontakt til civilisationen.

Dette blev starten på en vision. En vision om at hjælpe børn til at få et bedre liv via omsorg og skolegang.
Efter at Dina og Annika var kommet hjem, skrev Randers Amtsavis en artikel med titlen: ’Stilletter i Ødemarken’, og et halvt år senere rejste Dinas forældre en tur til Kenya. Også de blev grebet af det, de så, og herefter var Assist en realitet som forening. Assist blev tilknyttet både projektet i Kenya, på det sted, hvor Dina først havde været, men også andre missionsprojekter, som Randers Frikirke allerede var engageret i.

I dag arbejder Assist i Kenya, Mozambique og Sri Lanka. Hvert område har sin kontaktperson i bestyrelsen.

Et kriterie for at blive medlem af bestyrelsen er, at DU ER EN ILDSJÆL. Og det må de være i den bestyrelse, når man ser alle de fantasiske resultater, der følger i kølvandet på Assists arbejde:

Der skal modtages rapporter fra alle arbejdsgrenene, og de skal behandles og føres ”til protokols”. Der skal skrives til alle sponsorbørnene og deres sponsorer. Hvert barn følges nøje, så en sponsor ved, hvem og hvad det er, han eller hun støtter. Hvert sted besøges en gang om året, og der skal hele tiden søges fonde mm. om midler, som ER til rådighed for den slags fantastiske projekter, som Assist arbejder med.

Og så er der også mange svære ting, som løbende skal håndteres. Som f.eks. når en pige fra skolen pludselig ikke dukker op, men er stukket af med kæresten og er blevet gravid. Eller familien, som hele tiden får deres hus brændt ned og derfor ikke lægger de nye tagplader på, som de har fået – for trods alt at skåne dem. Ved sidste afbrænding af huset sprang pyromanen selv ind i ilden for at begå selvmord. (Han var blevet HIV-smittet af den prostituerede mor, som boede i huset), og der stod så Dina, lige ved siden af et afbrændt ben og en stak nye tagplader.

Assist er en upolitisk hjælpeorganisation, som bygger på et kristent grundlag og tager udgangspunkt i, at alle mennesker er lige, uanset race, køn, religion og social status. Foreningen yder både akut og mere langsigtet hjælp til fattige, marginaliserede og svage, og så vidt muligt er det hjælp til selvhjælp.

Assist arbejder primært i Asien og Afrika og som udgangspunkt kun i områder, hvor medlemmer i Assist i forvejen har kontakter eller er engagerede på anden måde. På skolen i Kenya er der rigtigt mange børn, som nu er fadderbørn. De bor hjemme hos forældre eller bedsteforældre, men får mulighed for både at få en grundskoleuddannelse og også mere end det.

Mange af de dårligst stillede har ingen identifikationspapirer, og af den grund er de fuldstændigt udelukket fra alt. Men også her kan Assist hjælpe, så den sag bliver bragt i orden.

Andre unge får hjælp til at starte egen virksomhed. De kan låne penge og får al den støtte og hjælp, der skal til med hensyn til registrering osv., så de har papirer på, at de har en lovlig forretning.

I Kenya har Assist med midler fra IAS hjulpet til med, at et vandprojekt – 500 m fra skolen – er kommet op at stå, og fungerer godt.

Assist arbejder også i Mozambique, hvor midler søgt gennem Danida er med til at hjælpe med undervisning om bl.a. hygiejne og prævention. Det er især et stort problem, at børn får børn. Det samme er kvindeomskærelser.

Foreningen arbejder også i Sri Lanka, hvor der er store problemer med misbrug og incest. Her har man et hjem, hvor misbrugte børn kan komme og få den psykologhjælp, de har brug for, for at komme videre med deres liv.

Assist har i 2015 haft 10 års jubilæum. Dina er stadig meget engageret i arbejdet, og du kan læse meget mere om deres spændende projekter på
Facebook.com/AssistDenmark eller på www.assist-denmark.dk

Økonomisk støtte til Assist: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”1. Assist”.