FAROS

Missionsprojekt

Patricia Kirk - Grækenland

I 2012 stod den afsluttende eksamen i folkesundhedsvidenskab for døren, og Patricia Kirk rejste fra Aalborg, hvor hun i Aalborg Citykirke havde arbejdet med unge og været en del af den daglige ledelse. Målet var Athen, og her skulle hun undersøge situationen for flygtninge i byen. Dan Biswas var i byen af samme grund; de mødtes, og de så, hvor vanskelige forhold alle flygtninge lever under i Athen, og i særdeleshed, hvor udsatte flygtningebørnene og de unge er.

Det gik os lige i hjertet at se disse børn og unge sove i parker, mens de slider med svære traumer fra krig og konflikter – og ofte uden forældre,” siger Patricia. ”Ja, at se dem overladt til sig selv i et fremmed land, hvor der er meget få muligheder, rørte os dybt, og vi fik sådan en lyst til at hjælpe dem.”

 ”Jeg tror, at Jesus altid vil udfordre os til at være noget for ’den mindste’, som disse børn og unge jo er. Om det er den mindste på arbejdspladsen, på studiestedet, eller om jeg får øje på den mindste i de yderste afkroge af samfundet. Lige nu er vi her i Athen, og jeg kan ikke lade være med at tænke: ’Tænk, hvor store muligheder kirken har for at hjælpe i en situation, hvor samfundene alene ikke magter opgaven – og hvor mennesker ellers ikke ser håb,’” fortæller Patricia.

Dan, som hun jo nu er lykkeligt gift med, fortsætter: ”Det var her, drømmen om at skabe et værested, hvor vi kunne hjælpe disse børn og unge, blev vakt.”

Det hele startede med lidt fodboldspil i parken, men i dag arbejder Patricia og Dan sammen med den evangeliske kirke i Grækenland om at vise disse unge Jesu kærlighed. Det sker gennem den praktiske hjælp, de kan give, og ved, at børnene føler sig elsket og set. Det unge par har arbejdet hårdt på at få et Drop-in Center op at stå. Et sikkert sted, hvor de uledsagede børn og unge kan komme ind lige fra gaden og få tryghed og voksenkontakt med mennesker, som vil hjælpe dem i deres situation.

Projektet har fået navnet “Faros”, som på græsk betyder “fyrtårn”. Dette er for at symbolisere, at formålet med Drop-in Centeret er, at det skal fungere som et midlertidigt “hus” og give de uledsagede flygtningebørn håb om en lysere fremtid.

Patricia er leder af Drop-in Centret, og det drives med støtte fra International Aid Services DK, der i øjeblikket er den eneste NGO i Athen, som udelukkende fokuserer på at hjælpe uledsagede flygtningebørn.

I centeret er der også sociale aktiviteter, som f.eks. en fodboldskole, der er åben to gange om ugen. På den måde får de uledsagede flygtningebørn mulighed for at lege og opbygge gode sociale relationer.

Men der er rigtig mange opgaver, som til stadighed presser sig på, og Patricia fortæller, at de i Drop-in Centeret er i kontakt med et stadigt stigende antal børn og unge. Kapaciteten til at hjælpe så mange, som de gerne vil, er ikke stor nok.

De unge har mistet troen på, at de har nogen som helst værdi. De er dybt traumatiserede og har oplevet ting, som ingen børn bør opleve,” fortæller hun.

På centeret er der ansat tre deltidsmedarbejdere til at tage sig af de unge, bl.a. en socialrådgiver. Børnene bliver oplyst om deres rettigheder i Grækenland og bliver tilbudt kurser om de sociale, sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold, som gælder for dem i landet.

Desuden foreligger der en samarbejdsaftale med den Græske Flygtningehjælp om, at IAS foretager en indledende vurdering af barnets situation og behov, samt en aftale om at følge med uledsagede flygtningebørn i deres asylprocedurer og en mulighed for at henvise til psykologisk støtte og lægehjælp.

Unge drenge prostituerer sig selv for ned til 30 kroner for at få penge til at klare sig. De gennemroder skrald for at finde tøj og mad. Mange har ikke et sted at bo; de sover udenfor i parker eller opgange, og de bliver udsat for vold og misbrug. Derfor hjælper Dan blandt andet også med at skaffe mad og tøj og telte til disse børn.

”Vi har mødt børn helt ned til 10 år, som er alene her i Athen uden deres forældre. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er nogen til at tage vare på dem eller noget system til at samle dem op her i Grækenland,” siger han.

De midler, som kommer ind, går fortsat til mad og basal hjælp til de flygtningebørn og unge, som ofte ikke har andet end det tøj, de står i. Men Patricia og Dan drømmer også om at kunne give børnene uddannelseskurser, hvor de kan tilegne sig færdigheder, som de kan bruge senere i livet. Så får de mindreårige flygtninge, som FAROS i dag er i kontakt med, større mulighed for at skabe sig en bedre fremtid – ligesom andre børn og unge.

Læs mere om Dan og Patricias og deres teams arbejde i Athen på ias-intl.org/world_programmes_greece.php

Send en lille hilsen eller en SMS, og tænk på, hvordan du evt. kan hjælpe til.

Økonomisk støtte til Faros: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”4. Faros”.