Gospel Outreach

Missionsprojekt

Per Hyldgaard - Internationalt

Tusindvis af mennesker bliver frelst, helbredt, døbt med Helligånden og mødt af Gud på de mange møder, som gennem årene er blevet afholdt i mere end 25 forskellige lande på 4 forskellige kontinenter. Der er plantet nye menigheder, og mennesker og tjenester vokser frem, inspireret og forvandlet under Guds kraft.

Gospel Outreach er et missionsarbejde, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, primært til unåede, og som ønsker at være med til at opbygge Guds Rige i hele verden. 

Gospel Outreach blev startet i 2004 af nordjyden Per Hyldgaard. Da han var ganske ung, kaldte Gud ham til at forkynde evangeliet for mange folkeslag, og sammen med sin hustru Lisbeth forberedte han sig på dette gennem uddannelse, ved at være præst og ved at bo i Tanzania i 3 år. I dag bor hele familien igen i Nordjylland.

Arbejdet med at nå mennesker foregår primært gennem store møder og kampagner, som altid afholdes i samarbejde med lokale menigheder og præster. Over 250.000 mennesker har givet respons på disse kampagner, og tusindvis har oplevet frelse og at blwive sat fri fra sygdomme og andre ting, som har tynget dem gennem hele deres liv.
Det er dette, der for det første har ført til, at lokale menigheder er vokset, men som resultat af, at Gospel Outreach har været i området, er der også plantet mange nye menigheder.

I forbindelse med de store kampagner afholdes der hver gang en række seminarer og konferencer for pastorer og kirkeledere. På disse konferencer får de lokale ledere undervisning i at tage sig af de nye kristne, og de opmuntres og udrustes til at bygge Guds Rige i deres lokalområde.
De fleste lande og byer byder Gospel Outreach velkommen, og mennesker kan frit deltage på møderne, men

Per Hyldgaard og hans team har også i samarbejde med Udfordringen gennemført en kampagne i Cameroun. Dette land kæmper mod mange problemer med terrorbevægelsen Boko Haram, som ønsker at lave et kalifat magen til Islamisk Stat i Syrien. Dette har tvunget Gospel Outreach til at gå længere sydpå, da der nordpå – i visse områder – ligefrem er adgang forbudt for hvide.

Kampagnen blev derfor afholdt i byen Ngaoundere. Her er 65 % muslimer, men uanset, om det ser ud til, at der er fred på dette sted, så lurer spændingerne lige under overfladen. Dette påvirkede desværre også deltagelsen på møderne, hvor der hver aften ”kun” var mellem 1.200 og 1500 deltagere.

MEN trods forholdene var der 945 mennesker, som sagde ja til Jesus, og disse vil nu blive fulgt op af de ihærdige menigheder, som stod bag kampagnen. Det er virkelig noget at glæde sig over.

Læs mere om Gospel Outreach på… www.gospeloutreach.dk

Økonomisk støtte til Gospel Outreach: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”3. Gospel Outreach”.