Impact People

Missionsprojekt

Jenny og Sven-Axel Conrad - Tanzania

I 2013 begyndte Sven-Axel Conrads tanker at kredse om, hvad fremtiden skulle indeholde for ham, og grundet sine mange år i Tanzania og kærlighed til landet blev det til, at han for et svensk rejsebureau fik et job som turguide – netop i Tanzania.

Efter de år, der var gået, siden han sidst boede i landet, måtte Sven-Axel desværre konstatere, at Tanzania havde forandret sig drastisk. Fra at være et fredeligt land, hvor muslimer, kristne kirker og andre grupper levede i fred side om side, var det nu et land, hvor islamister var blevet mere aggressive i deres kamp.

De kristne kirkesamfund var splittet op i mange forskellige kirker. I Tanzania, hvor ca. 60 % af befolkningen er kristne, 35 % moderate muslimer og kun få er fanatiske islamister, sidder muslimer nu på de fleste embedsstillinger.

Det ses tydeligt i gadebilledet, hvor burkaklædte kvinder før var en sjældenhed. Nu er de overalt, og det er ikke det værste, for i disse kredse – blandt de muslimske ledere – arbejder man på at få indført muslimske leveregler via lovgivningen. Dette kræver dog en grundlovsændring.

Sammen med alle disse observationer begyndte Gud at tale til Sven-Axel om, at KIRKEN (Kristi legeme) er nøglen til at læge nationen. Men hvis kirken er syg, hvordan kan den så bringe lægedom til en meget syg nation? Og Gud talte videre: ”Tag ud og foren mit folk”, ud fra 2. Krøn. 7:14:
…og mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit åsyn og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres synd og læge deres land.

Dette var ikke nogen let opgave, men Sven-Axel fik den tanke at starte det hele op med en konference i hovedstaden Dodoma.

Før konferencen tog Sven-Axel kontakt til så mange ledere som muligt for at lære dem at kende, få deres fortrolighed og tale med dem om den fare, som landet er i. Han talte med dem om nødvendigheden af at stå sammen i forbøn for nationen. Når de hørte ham tale og opdagede, at det faktisk slet ikke var en ”hvid mand”, de havde foran sig, men en tanzanier, der elskede sit land af hele hjertet, ja, så vandt det genhør.

Det endte således med, at 66 samfundsledere deltog i den første konference.

I de efterfølgende måneder afholdt Sven-Axel mange forsoningskonferencer i byer over hele Tanzania, og efter 6 mdr. blev han kontaktet af en luthersk præst fra Dodoma: ”Kom og se! Nu samles præsterne regel-mæssigt til bøn! Den første søndag i hver måned er der et fælleskirkeligt bedemøde, i skiftende kirker, og der en nedsat en komite af 13 præster og 13 imamer, som har dialogsamtaler om, hvordan man kan bevare freden i landet.”

En katolsk præst udtalte, at han aldrig havde oplevet en sådan enhed, og han indbød Sven-Axel til at undervise katolske præster i det nordlige Tanzania.

Sven-Axel startede helt alene (sammen med Gud), men meget snart sendte Gud mennesker, som nu er med i teamet og er til meget stor hjælp og velsignelse.

Den første var Dr. William Kopwe, en kendt og anerkendt luthersk præst (i øvrigt bror til Emmanuel, som en gang for mange år siden boede her i Aalborg). ”Du er som en flyvende læge, der bringer lægedom til Kristi legeme i vort land,” sagde han. Dr. Kopwe har studeret i Europa og er en af de kristne ledere i Tanzania, som kender mest til Islam. Han har en doktorgrad i emnet, kender Koranen ud og ind på arabisk og er derfor i stand til at forstå og gennemskue mange ellers komplekse ting.

Den anden er advokat Kuwayawaya S. Kuwayawaya. Han er anglikansk præst, har været medlem af parlamentet og er inde i den politiske arbejdsgang og dagsorden. Kuwayawaya går altid klædt i rødt. Grunden hertil er, at folk skal spørge hvorfor …og det gør de. På gaden, i parlamentet, i kirken. Og så får han mulighed for – overalt – at fortælle om påskens budskab og Jesu blod. Fantastisk.

Den tredje er en luthersk lægprædikant, Fanuel Kyombo, der har været leder af Campus Crusade for Christ og Life Ministries i mange år. Han kender kristne ledere i hele landet og er nu den, der organi-serer alle forsoningskonferencer.

Disse personer udgør teamet og er guld værd! De er med ved alle konferencer, hvor Sven-Axel underviser om:
”En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.” Joh. 13:34-35.

Og så taler han om sin drøm, som jo handler om forsoning mellem alle kirkesamfund i Tanzania, og dermed også om at redde det skønne land.

I de 6 måneder, som gik forud for Sven-Axels rejse til USA i april 2015, har over 3000 ledere og præster hørt dette budskab.

Der afholdes mange andre ”almindelige” møder og præste-konferencer, og på det sidste møde, aftenen før Sven-Axel skulle rejse til Danmark og senere USA, skete der noget bemærkelsesværdigt. En Barabaig-mand opsøgte Sven-Axel i Dongobesh. Manden havde haft et syn af en mand, som stod og prædikede et budskab. Gud havde i to døgn ledt ham over bjergene, og nu stod han her – foran den mand, som prædikede det samme som i synet, og som endda havde det samme tøj på, som manden i synet.

Denne Barabaig-mand havde et budskab fra Gud til Sven-Axel:

Manden kendte ikke til Sven-Axels forsoningsmøder, og han forsvandt lige så stille, som han var kommet. Sven-Axel havde aldrig set manden før, og manden kendte ikke Sven-Axel.

På sin rejse til USA i april 2015 mødte Sven-Axel også mange mennesker og præster, som han ikke kendte på forhånd, og han fik lov til at tale i vidt forskellige kirkesamfund. Overalt talte han om forsoning, og mange af lederne ønskede, at han skal komme tilbage og holde forsoningskonferencer. En katolsk præst næsten bønfaldt ham, for: ”Mine protestantiske kollegaer tror ikke, at jeg er frelst!”

Lige før afrejsen til Danmark blev der afholdt et præsteseminar i en golfklub i byen El Paso de Robles. Det var en fælleskirkelig præstesamling med folk fra mange forskellige kirker, hovedsageligt ikke-karismatiske. Pludselig kommer en mand hen til Sven-Axels bord, lægger hånden på hans skulder og siger, at Gud har mindet ham om at bede for ham – i tunger! Efter få ord slår manden over i fejlfrit Swahili og gentager tre gange: ”Det er mig, der har givet dig mandat til at gøre det, du gør, og tilladelsen til det, du gør.

Sven-Axel spurgte efterfølgende manden, om han vidste, at han havde talt Swahili. ”Nej, hvad er Swahili?” ”Det er mit sprog,” svarede Sven-Axel, ”og du kom med dette fantastiske budskab fra Gud.” Alle var målløse. Skete dette her lige i blandt dem?

Sven-Axel havde nu på to forskellige kontinenter fået to fantastiske bekræftelser, som hjælper til med at holde modet oppe. For selv om der sker store ting, så er det fortsat tid til at bede. Muslimerne giver ikke så let op, men Gud er med.

I april 2015 skulle en lov om de såkaldte kadhi-domstole vedtages. Det er ikke sharia-lov, som gælder en hel nation, men mere en lokal domstol, som muslimer kan benytte sig af. Alle muslimer var sikre på at få denne lov igennem, og Dodoma var denne dag fyldt op med festklædte imamer, som dansede og jublede i gaderne – på forskud. Men kl. 9.00 blev det meddelt, at der ikke blev nogen afstemning, da loven ville stride mod landets forfatning, som siger, at staten er irreligiøs og ikke må tage parti for nogen religion. Dog har muftien i landet meddelt, at han vil finde en ”løsning”, så det sidste ord er sikkert ikke sagt i denne sag.

Det er vigtigt at bede for den politiske situation i Tanzania, for det har stor betydning, hvilken trosretning politikerne – og især præsidenten – udøver magten under. Bed om fred og forsoning.

Læs mere om forsoningsarbejdet på og impact-people.org og følg Sven-Axel på Facebook

Økonomisk støtte til Impact People: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 9712-0741793075 – husk at mærke: ”Impact People”.