Kanal Hayat

Missionsprojekt

- Tyrkiet

Historien om Kanal Hayat.

Tyrkiet, et land med mere end 82 millioner indbyggere hvoraf mere end 99 % er muslimer, står ved en skillevej. Landets politiske ledelse ønsker, at føre landet væk fra at være en sekulær stat henimod at blive en muslimsk republik, noget som en stor del af befolkningen – især blandt de yngre dele og de forskellige etniske minoriteter – ikke har tiltro til er løsningen på de udfordringer, landet står over for i spændingsfeltet ved at være omgrænset af Syrien, Iran, Irak og EU. Fælles for alle disse mennesker er, at Kanal Hayat den eneste mulighed for at høre budskabet om Jesus Kristus –præsentere på deres eget sprog og folk, de kan identificere sig med uanset om de er tyrkere, kurdere, turkmenere m.fl.

Kanal Hayat startede d. 15. marts 2007. Denne danskstartede kristne, tyrkiske tv-kanal blev etableret af Kirken i Kulturcenteret, hvor Tore Pansell, der på daværende tidspunkt var daglig leder for kirkens mediearbejde såvel som KKR/TV, stod for hele organisationsopbygningen, fundraising og etablering af partnerskaber. Indsamlinger på Sommercamp og blandt partnere i Danmark og Norden har været og er fortsat en central drivkraft for hele dette mediearbejde.

Kanal Hayat er i dag en kristen TV-kanal, som døgnet rundt formidler det kristne budskab på flere forskellige sprog til mere end 125 millioner mennesker via satellit-TV og globalt via sociale medier. Hver eneste dag har kanalen kontakt med mere end 500 mennesker, som alle kontakter Kanal Hayat i søgen efter svar på spørgsmål om tro, liv og – for mange i denne tid – desperat brug for forbøn, rådgivning og hjælp. De fleste af disse er muslimer, men alle aldre, køn og etniciteter rækker ud med samme længsel: Behovet for det meningsfulde liv, som evangeliet om Jesus kan give dem. Dagligt bliver mennesker frelst, liv forandret og hver eneste måned bliver mange tilknyttet kirkelige fællesskaber og ført til dåb.

Kanal Hayats vision er klar: Kanal Hayat ønsker, at præsentere det altid relevante og stærke evangeliske budskab om, at Jesus Kristus er Herre og Frelser for os alle – også mennesker i den muslimske verden. Siden opstarten af Kanal Hayat for mere end 13 år siden, er hundredvis af muslimer kommet til tro og er blevet en del af en lokal kirke og endnu flere er i proces i at tage det, der i denne region er et enormt stort og svært valg, nemlig at blive kristen og følge Jesus. Parallelt med Kanal Hayats opstart, er der starter mere end 20 nye kirker og mange flere blomster frem som effekten af Guds ord spreder sig længere og længere ud i samfundene og regionen.

Fremgangen for Kanal Hayat har været enorm siden starten i 2007. I 2007 fik kanalens opfølgningsarbejde 1700 henvendelser. I 2020 var det tal steget til over 300.000 – og mange, mange flere henvender sig direkte til de mange nye kirker og kristne, der siden starten er blomstret frem.

Fordi mediearbejdet siden starten voksede sig stadigt større, og fordi man ønskede at udvikle og træne flere lokale kristne til at medproducere til TV, flyttede Kanal Hayat i 2015 det primære produktionsarbejde til Tyrkiet under ledelse af udsendte medarbejdere og dennes familie.

Den primære opgave er at opbygge productionskompetencer og -talenter til at producere evangeliserende medieproduktioner og på den måde udvide mulighederne for at bringe budskabet om Jesus endnu flere mennesker i en af verdens største og mest unåede regioner. Det er ikke et arbejde uden risici. Så sendt som i 2019 blev en kristen missionær myrdet under evangeliserende arbejde og flere af Kanal Hayats lokale samarbejdspartnere oplever stor modstand mod deres virke for Kanal Hayat såvel som for lokale kirker.

Alligevel – og med Guds hjælp – står Kanal Hayat i dag med enorme muligheder for at nå mennesker med evangeliet. I dag sender Kanal Hayat både via satellit-tv, streaming på nettet via egen hjemmeside, via sociale medier, via app og meget, meget mere, så det, der startede som en drøm i en dansk kirke, i dag når mere end 125 millioner mennesker med Guds ord. For selvom midlerne til at opnå visionen forandres og fornys siden opstarten i 2007, er visionen bag Kanal Hayat altid den samme: Vi vil bringe evangeliet om Jesus til endnu flere mennesker.


Her kan du se Kanal Hayat:
www.kanalhayat.com
www.youtube.com/kanalhayat