New Life Outreach

Missionsprojekt

Egon og Hanne Falk - Tanzania

I New Life Outreach ønsker at vi at forandre Tanzania med evangeliet om Jesus!

Igennem vores Evangeliske kampagner kommer vi ud i Tanzanias mange byer og forkynder evangeliet, beder for syge og mennesker med behov. Årligt forkynder vi evangeliet for ca. 100.000 mennesker og beder med ca. 15.000 mennesker til frelse. De mennesker der kommer til tro, hjælper vi ind i meningsfyldte relationer med lokale kirker.

Vi har et brændende ønske om at løfte Tanzanias præster, evangelister og diakoner op og dygtiggøre dem. Det gør vi igennem vores bibelskole – Academy of Leadership og igennem et netværk af 45 satellitbibelskoler der findes over hele Tanzania. Årligt uddanner og træner vi ca. 500 præster, evangelister og diakoner.

Lokalt i Arusha ønsker vi at forkynde Jesus og forandre lokalsamfundet igennem vores kirke – New Life City Church. Kirken i Arusha er også vores ressource kirke der er godt i gang med visionen om at plante 100 kirker over hele Tanzania.

Igennem vores 3 skoler – New Life Schools ønsker vi at påvirke lokalsamfundet og give fattige og udsatte børn mulighed for en god uddannelse. På skolerne har vi ca. 300 udsatte, fattige og forældreløse børn i vores fadderskabsprogram. Faddere i Danmark, Norge og USA har taget ansvar for at give dem en god skolegang.

Alle disse aktiviteter er kun mulige fordi vi har mere end 100 engagerede medarbejdere der kommer fra Tanzania, Danmark, Sverige, Norge og USA. De er alle utrolig værdifulde for os og vi er utrolig taknemmelige for dem alle sammen.
Dertil kommer de mange medlemmer, faddere, trofaste partnere, kirker og virksomheder der fast støtter og bakker op om os og visionen – de er med til at gøre det hele muligt.

I New Life Outreach elsker vi at få besøg af mennesker der gerne vil se hvad vi laver og opleve Tanzania, derfor er du altid velkommen hos os. Du kan komme alene, eller rejse med på en af de ture som vi arrangerer.
Vi er også rigtigt glade for volontører eller mennesker der oplever at Gud kalder dem til mission og gerne vil give en hånd med. Kontakt os gerne, så vi kan få os en god snak om hvilke muligheder du har.

Læs mere på nlo.dk