Open Doors

Missionsprojekt

- Internationalt

Open Doors er en international missionsorganisation, der tjener verdens forfulgte kristne.

Det gør vi ved at arbejde i de lande, hvor der sker systematisk forfølgelse af kristne. Samtidig bygger vi bro mellem forfulgte kristne og kristne i lande, hvor der ikke sker forfølgelse.

Bøn i centrum

”Bed sammen med os.”

Sådan svarer forfulgte kristne, når vi spørger, hvordan vi kan hjælpe. Med bøn kan vi krydse grænser og bryde ind i fængsler, fangelejre og hjem. For som vores grundlægger Broder Andreas siger: ”Ingen grænser, ingen fængsler og ingen døre er lukkede for os, når vi beder.”
Du kan være med til at bede for forfulgte kristne, ved at modtage vores bedeSMS, vores bedekalender, eller vores nyhedsbrev, eller du kan følge med på Facebook og Instagram.

Konkret hjælp

Ud over bønnen giver Open Doors også konkret hjælp til forfulgte kristne. Vi sørger for nødhjælp, traumebehandling, levering af bibler og kristen litteratur, undervisning og lige netop den hjælp, som forfulgte kristne efterspørger.

Hvordan forfølges kristne?

Forfølgelsen har mange ansigter, og den er forskellig fra land til land og område til område
Nogle steder er det staten og myndighederne, som forfølger de kristne, andre steder er det ekstremistiske religiøse grupper, og andre steder igen kommer det største pres fra de kristnes familier og lokalsamfund.
Forfølgelsen kan komme til udtryk som diskrimination ift. uddannelse, arveret, adgang til nødhjælp og sygehusvæsen og muligheden for at udleve sin tro. Den kan også komme til udtryk som vold og angreb mod kristne og kirker.

World Watch List

Hvert år udgiver Open Doors World Watch List, som er en oversigt over de 50 lande, hvor forfølgelsen af kristne er værst. World Watch List viser, at forfølgelse af kristne sker i Asien, Afrika, Mellemøsten og i dele af Sydamerika. I 20 år har Nordkorea toppet World Watch List.
Du kan se hele World Watch List og læse om de 50 lande på vores hjemmeside.