Rumæniens venner

Missionsprojekt

Karen Jespersen - Rumænien

Ikke langt fra Danmark ligger det smukke – og utroligt fattige – Rumænien. Selvom landet er med i EU, findes der alligevel stor nød og fattigdom i landet, og hjælpen er mere nødvendig og værdsat end nogensinde før. Foreningen Rumæniens Venner blev i 2005 dannet af en lille flok nordjyske kristne, hvis hjerte var blevet ramt af en nød for at hjælpe vores fattige naboer mod syd og for at sprede budskabet om Jesus – især til børn og unge, så de kan gå en bedre fremtid i møde.

Liv forandres med hjælp fra Danmark
Foreningen uddeler mad, tøj og sko til mange fattige familier, bl.a. varme vinterstøvler og frakker til børn, som ellers går i tynde regnjakker og klipklapper om vinteren. Hos disse børn kan et par gode, brugte kvalitetsstøvler fra Danmark bringe stor glæde.

Rumæniens Venner giver også ofte økonomisk hjælp i helt konkrete kriser, bl.a. til en familie, hvis hus brændte ned, så de måtte bygge et nyt; medicin til fattige børnehjem, hvor pengene er så små, at personalet kun består af frivillige, ulønnede medarbejdere; støtte til en kvinde, som ikke havde råd til en livsnødvendig bryst-operation; indkøb af vinduer, tag og varme til en ung familie, så deres hus kunne færdiggøres inden vinter; tandretning til en ung medarbejder med ekstremt overbid, og penge til en ung mand, som desperat havde behov for en gane/læbespalte-operation.

Men én af de gaver, som har gjort allerstørst indtryk på formanden i Rumæniens Venner, Karen Jespersen, var indkøb og installation af en vandvarmer til et ældre, blindt ægtepar, som alle dage havde levet uden varmt vand i huset. Karen var med ude i det lille hus for at installere apparatet:

”Jeg glemmer aldrig deres taknemmelighed over denne vandvarmer. De takkede, priste og sang til Gud for dette nye vidunder. De havde ikke deres syn, men de havde sangstemmer som engle, og de sang af hjertets lyst til Jesus. Denne oplevelse har prentet sig i mit hjerte for evigt,” fortæller hun.

Rumænerne selv går forrest
Missionen og hjælpearbejdet finder sted primært gennem en lille flok rumænske nøglemed-arbejdere, som bor og lever i Rumænien. De brænder for Jesus og for at gøre en forskel for deres land. Det er dem, som arbejder hårdt og utrætteligt for at udbrede evangeliet, samtidig med, at de selv kæmper for at få deres egen dagligdag til at fungere. Rumæniens Venner støtter disse fantastiske, trofaste og dedikerede mennesker med opmuntring, støtte og økonomisk hjælp.

”Vi besøger jævnligt vores venner i Rumænien, og hver gang bliver vi bekræftet i, at vores arbejde nytter og er velsignet af Gud. Over alt møder vi mennesker, som vi har hjulpet på den ene eller anden måde, men samtidig ser vi også, at der stadig er et enormt behov for nødhjælp – om muligt endnu mere, end da vi først startede. Ønsket om at hjælpe er blot blevet endnu større,” fortæller Karen Jespersen.

Ioan Groza såede et frø
Den første nøglemedarbejder i Rumæniens Venner var Ioan Groza, som i 2005 var på besøg på en højskole i Danmark. Denne unge, rumænske præst inviterede en lille gruppe nordjyder på besøg i sit hjemland, og gruppen rejste kort efter til Rumænien. Hvad de så og oplevede, tændte en brand i hjertet for at hjælpe, og Foreningen Rumæniens Venner blev hurtigt en realitet. I årene, der siden er gået, har foreningen hjulpet til især i Slobozia/Amara-området, hvor Ioan virkede som præst. Alle i området kendte Ioan, og han kendte alle. Han var en meget vellidt person og kunne derfor skaffe adgang for Rumæniens Venner ind til de familier, som trænger allermest. Ioan gik altid foran, også i praktisk hjælp, og fungerede desuden som støtte for børnemedarbejderne.

Desværre døde Ioan af kræft i foråret 2016, hvilket var en stor sorg, også for de danske venner, som stod ham nær:

”Ioan var altid ydmyg og kærlig mod alle, han mødte. Han havde altid lidt rede penge på lommen, hvis nu han skulle møde én, der trængte, og hver søndag kørte han rundt i timevis før gudstjenesten for at hente folk, som bor uden for buszonen. Vi holdte utroligt meget af Ioan,” fortæller Karen Jespersen.

Rumæniens Venner står derfor pt. uden officiel leder for Slobozia/Amara-området, men stoler på, at Gud vil sende en ny, dedikeret rumæner, der kan stå i spidsen for det store arbejde og bygge videre på de stærke bånd, som er blevet etableret til lokalsamfundet. 

Jesus kaldte en 8-årig pige. Ana-Maria Cimuca er en anden nøglemedarbejder i Rumæniens Venner, og da hun var blot 8 år gammel, kom hun ved et ’uheld’ til en gudstjeneste i en af de få evangeliske kirker i det ortodokse Rumænien. Her mødte hun Jesus for allerførste gang, og hun lærte også en sang om ham, som hun dog måtte gemme i sit hjerte mange år fremover. For hendes ortodokse forældre forbød hende at komme igen i den evangeliske kirke. Den lille Ana-Maria tog en beslutning om, at når hun blev stor, ville hun vende tilbage, og som 18-årig gav hun sit liv til Jesus. Da lagde Gud et kald i hendes hjerte om at nå hundredvis af børn i Rumænien.

Børn får oplevelser for livet
Rumæniens Venner tror på, at når dette kan ske for én lille pige, kan det også ske for andre børn, og derfor er børnene og børnearbejdet i Rumænien så betydningsfuldt og har den højeste prioritet. Som 25-årig kom Ana-Maria som sendt fra himlen til byerne Slobozia og Amara, hvor et spirende børnearbejde pludselig stod uden leder. Efter 2 år var der hver uge børnemøder for over 100 børn i 6 forskellige landsbyer! Børnene synger begejstret sange om Jesus, lærer om Bibelens historier og tager imod Jesus. Men Ana-Maria og Rumæniens Venner giver dem også andre oplevelser for livet. Karen Jespersen fortæller:

”En søndag tog vi mange af børnene fra landsbyerne med på en udflugt til zoo. For mange var det allerførste gang i zoo, og de var meget begejstrede over at se de vilde dyr. Bagefter tog vi på pizzeria – også en førstegangsoplevelse for de fleste, og tænk… de måtte drikke al den cola, de havde lyst til! Sikke en fryd det var at kunne give disse skønne børn en så dejlig og enestående oplevelse. Der er mange måder at dele Jesu kærlighed til børnene på.”

Hjælp til selvhjælp er afgørende
I dag bor Ana-Maria sammen med sin mand, Samy, der reparerer alt fra biler til vaskemaskiner, og deres tre små børn i byen Uneria. Også her er hun i fuld gang med børnearbejdet. Børnemøderne i Slobozia og Amara ledes nu af Oana Constantin, der var et af de første børn, som kom på Ana-Marias børnemøder. Oana er samtidig ved at uddanne sig til sygeplejerske, så hun kan skabe en bedre fremtid for sig selv og sin familie. Rumæniens Venner er med til at støtte hende økonomisk, så hun kan gå i skole og samtidig have tid til at stå for børnemøderne i området. Også andre unge under uddannelse støttes af foreningen, så de kan se frem til et godt arbejde med en stabil løn.

”Vi ønsker at hjælpe til selvhjælp, så vores rumænske venner får mulighed for selv at hjælpe andre. For uden dem var det ikke muligt for en lille forening som vores at nå ud til så mange hundrede børn og unge med evangeliet. Vi har set en del af dem vokse op, blive døbt, og nu er de selv med i arbejdet for Guds rige,” fortæller Karen Jespersen.

Nye menigheder spirer frem
I Slobozia og Amara bor også Vali og Mara, et ungt par, som har plantet en ny kirke i byen. De holder møder på gader og stæder, besøger fængsler og børnehjem. Sammen med Esben og Karin Rokholm, som nu bor i Rumænien, holder de også teltmøder i flere omkringliggende byer. Mange steder spirer små evangeliske menigheder op.

Drøm om vækst og fadderskaber
Bestyrelsen i Rumæniens Venner arbejder i Danmark med at indsamle penge, ting og sager til medarbejderne og de fattige i Rumænien. Bestyrelsen er hele tiden i kontakt med medarbejderne og samarbejdet med vennerne i Rumænien er frugtbart. Drømmen for fremtiden er at fortsætte og udbygge missionen og nødhjælpsarbejdet. Foreningen har også en drøm om fadderskaber, især til unge under uddannelse.

Men højeste prioritet er altid at ophøje Jesus, at fortælle om ham og det, han ønsker at give til os. Foreningens hjerte brænder stadig primært for børn og unge, for hvad, der bliver sået i børnene, kan selv efter mange år blomstre frem og bære frugt.

Hvordan kan du hjælpe?
Rumæniens Venner indsamler og uddeler penge, tøj, ting og sager – stort som småt – for at vise Guds kærlighed til mennesker, som virkelig er fattige og kan bruge stort set alt. Herunder også værktøj, så de kan udføre arbejde og derved tjene en lille smule penge til dagen og vejen. Tro ikke, at små ting ikke kan bruges, for det, der for os danskere måske ligner en dråbe i havet, kan blive en fremtid af håb for mange i Rumænien. Kontakt Karen Jespersen på firma.jj@gmail.com, eller 60676941, hvis du gerne vil hjælpe eller donere.

Økonomisk støtte: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.
Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”12. Rumænien