Tunde Bolanta

Missionsprojekt

Tunde Bolanta - Nigeria

Tunde Bolanta – en bærer af Guds kraft

Året var 1988 i Nigeria. De unge mennesker havde sagt ja til hinanden, og nu stod bryllupsrejsen for døren. Målet var Danmark, hvor det nybagte ægtepar, Tunde og Tina Bolanta, kendte et dansk par, som havde været mis-sionærer i Nigeria. Dette blev til et bekendtskab, som skulle føre Tunde Bolanta tilbage til Danmark igennem de næste mange år. Samtidig blev disse ture et springbræt til en international prædiketjeneste for denne dynamiske præst og evangelist.

Allerede midt i 90’erne profeterede han i Danmark, at effekterne af militant islam også vil kunne mærkes i dette land. ”Folk troede, jeg var skør, men det har jo vist sig at holde stik,” siger Tunde Bolanta.

Tunde Bolanta er født ind i en baptistfamilie i Nigeria i 1964, og han husker, at han allerede som 4-årig begyndte at fortælle folk, at han ville være præst. Som teenager begyndte han at studere de traditionelle nigerianske religioner og kunne se mange beviser på, at disse gamle guder og ånder havde meget kraft. Det fascinerede ham, men han kunne samtidig læse i Bibelen, at Jesus og hans disciple også handlede i stor kraft.

Han bad indtrængende Gud om at få del i dette, og en tidlig morgen – efter megen bøn – kom Guds kraft over ham. ”Jeg rystede og begyndte at tale i et mærkeligt tungemål. Jeg kunne endda lugte noget, der mindede om røg. Jeg troede, jeg var blevet skør, og spurgte min far, som var lægprædikant, til råds. Men han kunne ikke hjælpe mig. Så talte jeg med en dansk missionær i vores gade. Hun kendte nogen, der havde haft lignende oplevelser, og jeg begyndte at søge fællesskab med dem. Jeg læste i Bibelen, at disciplene var ude på gader og stræder, så jeg var også ude på gaden for at evangelisere og bede for syge. Folk faldt under min forbøn, uden jeg vidste hvorfor!”

Tunde fik nu et brændende ønske om at udforske mere af Helligåndens kraft, og det medførte, at faderen bad ham om frivilligt at forlade menigheden – inden han blev smidt ud!

Efterfølgende valgte Tunde at udføre samfundstjeneste i stedet for at blive soldat, og i den landsby, hvor han virkede, holdt han møder, og der skete mange mirakler. Her fik han også de lokale åndemaneres magt at føle, og han blev flere gange truet på livet. Men Tundes konkrete erfaring er, at Guds kraft er større end åndernes magt!

Senere blev Tunde Bolanta – på University of Ibadan, hvor han senere studerede – leder af det kristne fællesskab, som var på stedet. En vækkelse brød ud på skolen, og snart var der 500 elever i fællesskabet, som hed Victory Fellowship.

Sammen med sin hustru, Tina, er Tunde i dag seniorpastor og leder af Restoration Bible Church i Kaduna. Herfra udgår alt arbejdet og tilsyn med netværket af kirker og andre grene af menighed-ens arbejde, og der er stort fokus på at udvikle ledere, som kan tage ansvar i det store arbejde, som sker ud fra Restoration Ministries i Kaduna.

Fra den ydmyge begyndelse i 1987, hvor Restoration Ministries blev grundlagt som en opsøgende og missionerende kirke i og uden for Nigeria, og til nu, har der været en kæmpe vækst. Kaduna er en by i den nordlige og islam-dominerede del af Nigeria.

Det viste sig at være en meget stor udfordring, og i 1989 følte Tunde sig meget nedslået. Men i en drøm blev han ført op til himlen, hvor han så skaren af vidner, som står foran Guds trone, og de vendte sig mod ham og opmuntrede ham.

Giv ikke op,” sagde de, ”og de bød mig at gå ud og opmuntre andre ledere,” fortæller Tunde. Da han i 1991 fik endnu en vision om at gå ud til nationerne med et budskab om opmuntring og vækkelse, startede han sin tjeneste for alvor. Denne tjeneste har mange kirker i Danmark også nydt godt af, og Tunde Bolanta har bl.a. været en regelmæssig gæsteunderviser på Mariager Højskole.

I dag, hjemme i Nigeria, har Tunde Bolanta plantet over 25 menigheder ud fra kirken i Kaduna, og han og menigheden er rådgiver og støtte for 150 tilknyttede menigheder. Kaduna oplevede i 2000 en række forfærdelige, religiøse optøjer, i forbindelse med at Nigerias nordlige stater ville indføre den muslimske Sharia-lovgivning. Kristne blev dræbt, og kirker blev nedbrændt, men de forskellige kristne kirker gik forenet sammen i bøn. Efter urolighederne oplevede Restoration Ministries en markant fremgang i besøg på gudstje-nesterne og i medlemmer. I dag kommer over 6000 i kirken hver søndag, hvor der holdes 3 gudstjene-ter, og en fjerde er på vej. Snart skal der bygges en ny bygning, som kan huse 8000 personer. Grunden er købt, og nu skal der samles midler ind til det nye bygningsværk.

Restoration Ministries er meget aktiv på medieområdet. De har et radiostudie, hvor der laves kristne udsendelser på flere lokale sprog. Udsendelserne når ud over et stort område i Vestafrika, og mange muslimer lytter med. Menigheden sender også gudstjenester på lokal-tv og har udsendt mange missionærer til deres eget land. Blandt dem er der også omvendte muslimer, som sætter deres liv på spil ved at vende tilbage til deres hjembyer for at oprette undergrundsmenigheder… For omvendte muslimer er ofte udsat for forfølgelse.

Et center for nåde
Menigheden har i dag 70 fuldtidsansatte, hvoraf 20 arbejder på et center, som hedder Mercy Home (Nådens Hjem) og er menighedens nyeste projekt. Her er der bl.a. en fødeklinik for unge og ubemidlede mødre samt et tilknyttet et børnehjem, der kan tage vare på børn, hvor moderen ikke selv er i stand til det.

Hvis pigerne ønsker at lære et fag, kan de deltage i kurser på et træningscenter, hvor de også kan bo, indtil de finder fodfæste i livet igen. Oprettelsen af centret blev bl.a. sponsoreret af penge fra Danmark, og allerede to år efter opstarten klarede menigheden selv den videre finansiering og driften, hvilket er ret usædvanligt for projekter i Afrika.

Kirken driver også både en almindelig skole og en erhvervsskole – især for forældreløse børn og for børn, som ellers ikke har råd til at gå i skole. Men også børn fra det almindelige samfund er velkomne. De betaler et symbolsk beløb for at deltage i skolens undervisning, og for nylig dimitterede 345 unge mennesker herfra med forskellige uddannelser.

”Vi oplever, at Guds velsignelse er over vores arbejde,” fastslår Tunde Bolanta. ”Jeg forstår ikke helt, hvordan det er muligt for os at skaffe midler til alle disse ansatte, men Gud sørger for os på alle måder!”

Økonomisk støtte til Tunde Bolanta: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.

Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”16.Tunde”.