A2 Academy

A2 Academy er en paraply for undervisning, træning og udrustning i regi af Aalborg Citykirke. Her finder du bl.a. modulkurser indenfor de tre temaer, dogme, dna og discipelskab.

A2 DNA

Med Jesper Veiby m.fl.

Den 29/2, 7/3 og 14/3 kl. 19-21 i Café A2

I A2 DNA gennemgår vi materialet fra Leder DNA for Aalborg Citykirke, men forløbet er for alle, som gerne vil vide mere om, hvad vi som kirke står for, og hvordan vi ser vores DNA, både teologisk og udtrykt i praksis. Over de tre torsdage vil vi i seks lektioner komme ind på trosgrundlaget, kirkesyn, tjenestesyn, karismatik, grupper og mentoring, med god tid til gruppe-samtale efter hver lektion.

TROENS GRUNDVOLD

Med Jesper Veiby og Lars Bisgaard

Den 18/4 og 25/4 kl. 19-21 i Café A2

I Troens Grundvold tager vi afsæt i det kendte afsnit fra Hebræ-erbrevets kapitel 6 med omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud, dåb og åndsdåb, udrustning og tjeneste samt det evige liv. Det er et ideelt forløb for dig, som måske er ny i troen og har brug for at få de fundamentale sandheder på plads. Der vil også her være god tid til gruppesamtale efter hver af de seks lektioner.

BIBELBRUG

Med Jesper Veiby og Simon Würtz Krath-Andersen

23/5 og 30/5 kl. 19-21 i Café A2

Oplever du, at Bibelen kan være en vanskelig bog at finde rundt i? Og hvordan skal vi læse og forstå de forskellige typer af tekster og hvordan anvender du dem i dag i din hverdag? I kurset Bibelbrug kommer vi dels ind på forståelse af Bibelen som Guds Ord, men f.eks. også de  forskellige litterære genrer, om forståelse af skriftsteder i lyset af andre skriftsteder, såvel som i lyset af deres kontekst. Forløbet er for alle, som ønsker at arbej-de dybere med Guds Ord.

MENTORKURSUS

Med Dan S. Jacobi, Maya Rosendahl og Kim Fyhring

Den 7/4, 14/4 og 21/4 kl. 12.45-13.45 i Konferencerum Large

Mentorkurset er intro og træning til kommende mentorer, hvor du bliver klædt på til at kunne være mentor for andre og herigennem udvikle og disciple ledere i en en-til-en relation. Der vil være undervisning i kirkens syn på mentorskab, erfaringsdeling samt værktøjer, som du kan bruge som mentor. Forløbet er for alle, som føler et kald til en-til-en discipelskab, og gennemførelse af forløbet vil være forudsætning for at blive anbefalet mentor i regi af Aalborg Citykirke.

At være med på kurset forudsætter køb af bogen “Mentorskab” af Jesper Oehlenschlæger, som koster kr. 99,- Bogen kan købes ved kursusstart.

PROFETISK TRÆNING

Med Josefine Fuglsang, Lars Bisgaard, Peter Holmsgaard og Marcus Holm

Den 2/6 og 9/6 kl. 09.-10.15 i Konferencerum Large

Profetisk træning er en introduktion til det profetiske, både pro-fetiske ord og kundskabsord, profetisk betjening under forbøn og profetiske virkemidler i bredere forstand. Der vil være bibel-undervisning og erfaringsdeling, og du vil blive guidet i, hvordan det profetiske kan formidles med visdom og på den rigtige måde afhængig af kontekst, til opbyggelse og udrustning af kirken.