A2 Academy

A2 Academy er en paraply for undervisning, træning og udrustning i regi af Aalborg Citykirke. Her finder du bl.a. modulkurser indenfor de tre temaer, dogme, dna og discipelskab.

Frelse, frihed og forudbestemmelse

Torsdag d. 26/10, 2/11 og 9/11 kl. 19-21. Følg med på Facebook

Hvad ligger der i frelsen? Bibelen taler om begreber som retfærdiggørelse, genfødsel, helliggørelse og til sidst herliggørelse. Dem er du måske bekendt med. Men forskellige teologiske skoler sætter begreberne ind i forskellige rammer.

Har vi f.eks. en fri vilje til at tage imod frelsen? Eller er alt forudbestemt? Og findes der en arvesynd, som dømmer spædbørn til fortabelse, eller hvordan skal man forstå det? Og hvad med synden i vores liv? Kan man opnå en endegyldig sejr over den her i livet, eller er det at love for meget? Og hvad med kaldelse og udvælgelse? Er det individuelt eller kollektivt? Og et resultat af vore valg eller ikke?

Hvordan vi forstår frelsen, og hvordan Gud virker i frelsen, former og farver vores Gudsbillede og indirekte vores tilgang til f.eks. bøn og mission, men her præsenterer vi en klassisk pinsetro med kant til alternativerne. 

Jesper Veiby og Peter Øhrstrøm er værter for kursusforløbet.