Hvad tror vi på?

Vi tror på, at Jesus lever i dag, og at han er oprigtigt interesseret i dig og mig. Vi tror på, at Jesus kan forandre dit liv for altid, hvis bare du giver ham lov. Vi står inde for den apostolske trosbekendelse, som mange også kender fra folkekirken.

Vi tror på…

Denne troserklæring anses for at være en grundlæggende troslære for vores kristne fællesskab, som rækker ud over Aalborg Citykirke og indebærer en masse kirker i hele landet (se evt. www.mosaik.one/forside).

Erklæringen bygger på de tre oldkirkelige trosbekendelser samt den forståelse af Helligåndens nærværende tjeneste, som er genopdaget gennem den verdensomspændende pinsebevægelse.

Vi tror på enheden i den eneste sande og levende Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Vi tror på Herren Jesus Kristi jomfrufødsel, på Hans syndfri liv, mirakeltjeneste, stedfortrædende forsonende død, legemlige genopstandelse, triumferende himmelfart, stadige forbøn, og på hans andet komme som det salige håb givet til alle troende.

Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord. Vi anser Bibelen for at være den fuldt tilstrækkelige rettesnor for tro og praksis.

Vi tror, at mennesket blev skabt rent og fuldkomment, men det lod sig friste til bevidst ulydighed mod Gud.

Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd.

Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv, som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.

Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver.

Vi tror, at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for hvert menneske og samfund.

Vi tror, at alle, som har omvendt sig og tror på Kristus som Herre og Frelser, bliver en del af Kristi legeme og kaldes til at være en levende del af en lokal menighed, som tjener Gud og formidler hans kærlighed til verden.

Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på evig salighed for alle, som tror på vor Herre Jesus Kristus, og på evig fortabelse for alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets Bog.