Frikirke i byen

Vi er en åben kirke med et stort hjerte, begge ben på jorden og fællesskaber for alle aldre og personligheder.

Det er troen på Jesus og ønsket om at lære ham bedre at kende, der bringer os sammen – ikke bestemte synspunkter eller fælles interesser. Derfor vil du også møde en masse forskellige mennesker, hvis du kigger forbi. Men det gør det bare endnu mere spændende at komme i kirke. Her er alle velkomne!

Også dig, uanset om du er afklaret i din tro eller mere skeptisk, om du er i en ung eller moden alder, om du har boet i Aalborg i hele dit liv eller lige er flyttet til. For i Aalborg Citykirke betyder gæstfrihed nemlig ”frihed til gæsten”. 

Aalborg Citykirke er én af flere frikirker i byen. At være en frikirke betyder, at vi er selvforvaltende og uafhængige af staten, men vi er stadig et anerkendt, kristent trossamfund, som udfører alle kirkelige handlinger såsom nadver, bryllupper og begravelser. Vi står inde for Den apostolske trosbekendelse, som mange også kender fra folkekirken.

Historien bag

Aalborg Citykirke har dybe rødder i byen og blev stiftet helt tilbage i 1926 i daværende Gabelsgade i centrum. Kirken bestod den gang blot af 12 medlemmer. I dag kommer der fast 300 til gudstjenesterne hver søndag, og vi vokser hele tiden. Læs mere om kirkens historie

I anledningen af kirkens 90 års jubilæum blev der lavet en video med en masse gamle billeder og fortællinger. 

Mission og vision

Kirken har opsat en mission, som vi ønsker at have fokus på i alle de områder, vi arbejder i, og hvor vi har med mennesker at gøre:

Vi vil invitere vores relationer til at lære Jesus at kende og inkludere i åbne fællesskaber, hvor vi kan investere i hinandens liv og tro.

Vores vision hedder ”A2” og er inspireret ud fra bibelversene, som står i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 42-47. Visionen lyder:

Vi drømmer om at være en A2-kirke, som planter åbne fællesskaber, der ligner den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger kapitel 2, og som er i bevægelse for, at Jesus kan møde mennesker og behov i byen.

Værdier